• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tiểu Luận Tiểu Luận Bài tập học kỳ Luật chứng khoán

bánh ngọt

Thành Viên KiloBooks
#1
[h=1]LỜI MỞ ĐẦU[/h]
Thi trường chứng khoán là môi trường đầu tư kinh doanh khá phức tạp và nhạy cảm với số lượng người tham gia đông đảo, giá trị đầu tư lớn cùng với độ rủi ro cao, kéo theo sự cạnh tranh khốc liệt trong các mối quan hệ lợi ích được thiết lập trên thị trường. Chính vì vậy tranh chấp xảy ra là điều không thể tránh khỏi. Với đề tài là: ”Tìm hiểu thực trạng về giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán từ năm 2013 đến nay và đưa ra ý kiến pháp lý để hạn chế và giải quyết tốt tranh chấp”. Bài viết này em xin phép được được trình bày sự hiểu biết của mình về thực trạng về giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán và qua đó đưa ra ý kiến pháp lý để hạn chế và giải quyết các tranh chấp.

[h=1]NỘI DUNG[/h]
[h=2]I-Khái niệm và đặc điểm của tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán[/h]
[h=3]1.Khái niệm tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán[/h]Luật chứng khoán năm 2006 không đưa ra khái niệm cụ thể thế nào là tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán (CK). Tuy nhiên có thể hiểu: “Tranh chấp trên thị trường chứng khoán là những xung đột về quyền và lợi ích phát sinh giữa các chủ thể khi tham gia thị trường chứng khoán và được thể hiện bên ngoài dưới dạng nhu cầu cần giải quyết thông qua hình thức nhất định theo quy định của pháp luật”[1].

[HR][/HR][1] tr 415 – Giáo trình Luật chứng khoán, Trường Đại học Luật Hà Nội


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
NỘI DUNG 1
I-Khái niệm và đặc điểm của tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán. 1
1.Khái niệm tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán. 1
2.Đặc điểm của tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán. 1
II-Thực trạng về giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán. 2
1.Giải quyết tranh chấp bằng thương lượng. 2
2. Giải quyết tranh chấp bằng hòa giải 2
3.Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài 4
4.Giải quyết tranh chấp tại Tòa án. 6
III-Ý kiến pháp lý nhằm hạn chế và giải quyết tốt các tranh chấp. 9
1.Bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về hạn chế và giải quyết các 9
tranh chấp trên thị trường chứng khoán. 9
2.Thành lập tòa án riêng dành cho chứng khoán và đơn giản hóa các thủ tục 12
3.Nâng cao vai trò hoạt động của các trung tâm trọng tài và thành lập trung tâm trọng tài trong lĩnh vực chứng khoán. 12
4.Nâng cao trình độ hiểu biết của công chúng về pháp luật liên quan đến tranh chấp và giải quyết tranh chấp. 12
KẾT LUẬN 13
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 14
 
Top