• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tiểu Luận Tìm hiểu pháp luật về ngân hàng giám sát trong hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Thực trạng và đề xuất pháp lý.

simbi

Thành Viên KiloBooks
#1
Với một thị trường mới nổi như thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay, một thị trường đã và đang chịu sự tác động mạnh mẽ bới những yếu tố phát triển của nền kinh tế trong nước nói chung và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng, thì vấn đề thực tiễn đặt ta cho các cơ quan chức năng quản lý và giám sát thị trường chứng khoán. Sự xuất hiện các quỹ đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán là một trong những yếu tố góp phần cho sự ổn định của thị trường. Tại Việt Nam, ngành quản lý quỹ đầu tư hình thành từ cuối năm 2003 và đến nay cũng chỉ đang trong những bước đi ban đầu, nhất là hoạt động của ngân hàng trong việc giám sát hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán.
Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, sau đây em xin chọn đề tài: “Tìm hiểu pháp luật về ngân hàng giám sát trong hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Thực trạng và đề xuất pháp lý”.
MỤC LỤC
A. Đặt vấn đề 2
B. Nội dung .3
I. Khái quát chung về ngân hàng giám sát trong hoạt động quản lí quỹ đầu tư chứng khoán 3
1. Khái niệm quỹ đầu tư chứng khoán 3
2. Khái niệm ngân hàng giám sát .3
II. Qui định của pháp luật về ngân hàng giám sát trong hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán .5
1. Những điều kiện pháp lí đối với ngân hàng giám sát .5
2. Chức năng của ngân hàng giám sát .6
3. Vai trò của ngân hàng giám sát đối với quỹ đầu tự đại chúng và công ti đầu tư chứng khoán .6
4. Hạn chế của ngân hàng giám sát 8
5. Xử lí hành vi vi phạm quy định về đăng kí, lưu kí, bù trừ và thanh toán chứng khoán của ngân hàng giám sát 9
III. Thực trạng và đề xuất pháp lý với ngân hàng giám sát quỹ đầu tư chứng khoán .9
1. Thực trạng giám sát của ngân hàng giám sát quỹ đầu tư chứng khoán 9
2. Đề xuất pháp lý đối với ngân hàng giám sát quỹ đầu tư chứng khoán..11
C. Kết luận .12
 

Đính kèm

Top