• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tiểu Luận Tìm hiểu pháp luật về Quỹ đầu tư bất động sản

oaict

Thành Viên KiloBooks
#1
A. MỞ ĐẦU

Trước xu thế phát triển và hội nhập kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay thì nhu cầu về vốn để đẩy mạnh phát triển kinh tế là vấn đề cần thiết đối với mỗi nước. Để huy động vốn một cách tối đa, ngoài sự góp mặt của ngân hàng còn có một số tổ chức phi ngân hàng khác điển hình là quỹ đầu tư (QĐT) , một định chế tài chính trung gian tham gia hoạt động kinh doanh trên thị trường chứng khoán. Qua báo cáo tổng kết về sự hoạt động của TTCK, chúng ta có thể nhận thấy sự không ổn định của TTCK, giá cả chứng khoán và chỉ số chứng khoán luôn biến động. Và một trong những nguyên nhân đó là thiếu vắng các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp như các QĐT. Sự hiện diện của QĐT không những chỉ cần thiết cho TTCK mà còn rất cần thiết cho sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế. Trên thực tế, hiện đã có nhiều quỹ đầu tư được hình thành và tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán, nhưng chưa có quỹ nào chuyên sâu trong huy động vốn để đầu tư vào bất động sản. Bởi những lý do đó em đã chọn đề tài “Tìm hiểu pháp luật về Quỹ đầu tư bất động sản” qua đó nhận xét, đánh giá để có những đề xuất phù hợp cho việc hoàn thiện pháp luật về QĐT Bất động sản ở Việt Nam hiện nay.

B. NỘI DUNG
I. Những vấn đề cơ bản về quỹ đầu tư bất động sản
1. Khái niệm quỹ đầu tư bất động sản
Qũy đầu tư chứng khoán là quỹ tiền hình thành từ vốn góp của các nhà đầu tư để đầu tư chủ yếu vào chứng khoán nhằm tìm kiếm lợi nhuận. Công ty quản lý quỹ tạo lập quỹ đầu tư chứng khoán bằng cách phát hành chứng chỉ hưởng lợi để thu hút vốn từ nhiều nhà đầu tư trên thị trường. Tiền của quỹ sau đó sẽ được công ty quản lý quỹ đem đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, các công cụ của thị trường tiền tệ và các chứng khoán hoặc tài sản phù hợp với mục tiêu nghi nhận trong điều lệ quỹ.
Quỹ đầu tư bất động sản là quỹ đầu tư chứng khoán được đầu tư chủ yếu vào bất động sản. (27a Điều 6 Luật chứng khoán 2006)
Như vậy, hình thức quỹ đầu tư bất động sản (Real Estate Investment Trust - REIT) cho phép nhà đầu tư thay vì trực tiếp mua nhà-đất, có thể mua
 

Đính kèm

Top