• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tiểu Luận Tìm hiểu truyền hình Việt Nam

kundunvt3

<font color="#CD7F32"><b>Bronze Member</b></font>
#1
LỜI MỞ ĐẦU

Truyền hình là loại hình thông tin đại chúng mới xuất hiện từ khoảng giữa
thế kỉ XX, nhưng đã phát triển rất nhanh chóng, mạnh mẽ và được phổ biến hết
sức rộng rãi trong vài ba thập niên trở lại đây. Có thể nói, hiện nay truyền hình là
phương tiện truyền thông phổ biến nhất thế giới. Không chỉ là một phương tiện
truyền thông, phương tiện giải trí thuần túy, ngày nay truyền hình còn được ứng
dụng trong rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống hiện đại.
Thế mạnh về truyền hình là cung cấp thông tin dưới dạng hình ảnh (kết hợp
âm thanh và ở mức độ nhất định về cả chữ viết) mang tính hấp dẫn, sinh động,
trực tiếp và tổng hợp. Từ đó loại hình truyền thông độc đáo đặc biệt này tạo nên
được ở người tiếp nhận thông tin hiệu quả tổng hợp tức thời về nhận thức và thẩm
mỹ, trước hết là ở trình độ trực quan trực cảm.
Với đề tài nghiên cứu, tìm hiểu về chủ đề truyền hình, bài thuyết trình dưới
đây của nhóm sẽ đi sâu giới thiệu tổng quan truyền hình và sự ra đời, hình thành
và triển vọng của truyền hình Việt Nam. Nhóm cũng xin được đưa ra bảng so sánh
truyền hình với các phương tiện truyền thông đại chúng khác nhằm thấy được cái
nhìn tổng quan về những ưu thế và bất lợi của truyền hình trong việc thu hút khán
giả trong thời đại ngày nay.

NỘI DUNG

I- Tổng quan về truyền hình:

1. Khái niệm:
Hệ thống các phương tiện truyền thông đại chúng (Mass Communication/
Mass Media) gồm: báo in, báo phát thanh, báo truyền hình, báo điện tử Nội
dung và tính chất thông tin đều mang tính phổ cập và có phạm vi tác động rộng
lớn trên toàn xã hội.
Truyền hình là một loại hình truyền thông đại chúng chuyển tải thông tin
bằng hình ảnh và âm thanh về một vật thể hoặc một cảnh đi xa bằng sóng vô tuyến
điện.
Xuất hiện vào đầu thế kỉ thứ XX, truyền hình phát triển với tôc độ như vũ
bão nhờ sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và công nghệ, tạo ra một kênh thông tin
quan trọng trong đời sống xã hội. Ngày nay, truyền hình là phương tiện thiết yếu
cho mỗi gia đình, mỗi quốc gia, dân tộc và trở thành công cụ sắc bén trên mặt trận
tư tưởng văn hóa cũng như các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.
Sự ra đời của truyền hình đã góp phần làm cho hệ thống truyền thông đại
chúng càng thêm hùng mạnh, tăng cả về số lượng và chất lượng. Công chúng của
truyền hình ngày càng đông đảo trên khắp hành tinh.
Xét theo góc độ kỹ thuật truyền tải có truyền hình sóng (wireless TV) và
truyền hình cáp (CATV). Xét dưới góc độ thương mại có truyền hình công cộng
(public TV) và truyền hình thương mại (commercial TV). Xét theo tiêu chí mục
đích nội dung có truyền hình giáo dục, truyền hình giải trí, Xét theo góc độ kỹ
thuật có truyền hình tương tự (Analog TV) và truyền hình số (Digital TV)

2. Đặc trưng của truyền hình:
2.1. Tính thời sự:
Truyền hình là một phương tiện truyền thông đại chúng hiện đại có khả
năng thông tin nhanh chóng, kịp thời hơn so với các loại phương tiện khác. Sự
kiện được phản ánh khi nó vừa mới diễn ra thậm chí đang diễn ra và người xem có
 

Đính kèm

Top