• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tài Liệu Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu

phamlocblog

Cộng Tác Viên
#1
[h=2]Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu[/h]
Thông tin sách:


Biên soạn: GS Hoàng Ngọc Hà


NXB: giáo dục


Lời nói đầu:


Trong các chuyên ngành khoa học về Trái đất, đặc biệt khoa học Trắc địa Bản đồ, Địa chính lượng thông tin cần xử lý ngày càng tăng. Tính đa dạng của các nguồn thông tin cùng với sự kết nối mạng máy tính, nhất là truy cập Internet đòi hỏi hình thành các hướng nghiên cứu mới. Môn “Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu” đã được hình thành trong bối cảnh trên và trở thành môn học trong chương trình đào tạo cao học của trường Đại học mỏ - Địa chất Hà Nội từ khóa đầu tiên năm 1996. Cơ sở để hình thành cuốn sách là tài liệu bài giảng “Tính toán trắc địa” được in nội bộ tại trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 1996.
Sau một số năm giảng dạy môn học “ Tính toán trắc địa và xơ sở dữ liệu” cho các học viên cao học đào tạo hệ Thạc sĩ và Tiến sĩ trong trường Đại học mỏ - Địa chất Hà Nội, chúng tôi đã đúc rút được một số kinh nghiệm để hoàn chỉnh tài liệu.


Nội dung sách
:


PHẦN I – TÍNH TOÁN TRẮC ĐỊA


Chương 1. Tổng quan về các phương pháp bình sai trắc địa
Chương 2. Bình sai lưới trắc địa tự do
Chương 3. Một số vấn đề xử lý toán học lưới trắc địa mặt đất và GPS với số lượng ẩn số lớn
Chương 4. Một số vấn đề về phương pháp tính và tối ưu hóa tính toán
Chương 5. Một số vấn đề về phương pháp tính và tối ưu hóa tính toán


PHẦN II – CƠ SỞ DỮ LIỆU


Chương 5. Khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin địa lý (GIS)
Chương 6. ứng dụng pần mềm GIS
Tài liệu tham khảo
 

Đính kèm

Top