• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Triết học nhân sinh của tôi - Vương Mông

#1
Trích : "Chỉ người nào đã đi qua lãnh thổ rộng lớn của đời người mới có tư cách
nói về đạo lý chân thực của đời người; chỉ có ai thành công mà lòng dạ chân
thành mới cho chúng ta những lời hữu ích về nhân sinh chân thực; chỉ có
người đích thân trải qua bao khổ nạn của nhân sinh mới có thể vượt ra khỏi
khổ nạn để nhìn nhận về nhân sinh; chỉ có ai điều khiển nhân sinh của mình
bằng lý tính, lại không ngại tự mình trải nghiệm thực tiễn mới có thể nói ra
được lý tính của nhân sinh. Lời tự thuật của Vương Mông: Triết học nhân
sinh của tôi là một cuốn sách như thế".
Link ebook: http://123link.pro/8SkJz
 
Top