• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tiểu Luận Trình Tự Thủ Tuc Đấu Thầu Hàng Hóa Dịch Vụ

vuongkingpro

Thành Viên KiloBooks
#1
1. Mời thầu
1.1. Sơ tuyển nhà thầu
1.2. Chuẩn bị hồ sơ mời thầu
1.3. Thông báo mời thầu
2. Dự thầu
3. Mở thầu
4. Xét thầu (đánh giá và so sánh hồ sơ dự thầu)
5. Xếp hạng và lựa chọn nhà thầu
6. Thông báo kết quả trúng thầu và kí kết hợp đồng
7. Đấu thầu lại
 

Đính kèm

Top