• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tiểu Luận Truyền thông đại chúng trong thế giới hiện đại

phamngocthongma

Thành Viên KiloBooks
#1
MỞ ĐẦU
Truyền thông là một hiện tượng xã hội phổ biến. Nó ra đời và phát triển cùng sự phát triển của xã hội loài người, tác động và liên quan đến mọi cá thể xã hội. Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và mở rộng hội nhập ở nước ta hiện nay, lĩnh vực truyền thông ngày càng đóng vai trò quan trọng trong giáo dục, động viên, nâng cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm; nâng cao nhận thức mọi mặt của nhân dân. Thực chất, truyền thông: “là quá trình liên tục trao đổi thông tin, tư tưởng, tình cảm, chia sẻ kỹ năng và kinh nghiệm giữa hai hoặc nhiều người nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thay đổi nhận thức tiến tới điều chỉnh hành vi và thái độ phù hợp với nhu cầu phát triển của cá nhân/nhóm/cộng đồng/ xã hội” (Theo định nghĩa của Học viện Báo chí và Tuyên truyền). Theo đó, truyền thông bao gồm các kênh thông tin: chiến dịch quảng cáo, PR . và báo chí. Báo chí là một loại hình truyền thông đại chúng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ và có vai trò to lớn nhất trong việc định hướng dư luận. Cũng như sự phát triển chung của truyền thông, báo chí trong thời kỳ hội nhập đã và đang có rất nhiều vấn đề mới cần được lý luận, đúc kết, lý giải. Những vấn đề mới của truyền thông hiện đại sẽ được người làm tiểu luận trình bày ở phần hai.
NỘI DUNG
1. Sự ra đời và ngày càng phát triển của các tòa soạn tích hợp Nếu như khoảng 3-5 năm trước đây, tìm hiểu về xu hướng phát triển của báo chí ta thường nhắc nhiều đến xu hướng hình thành các tập đoàn báo chí thì 2 năm trở lại đây, xu hướng này mặc dù vẫn được nhắc đến nhiều, nhưng chưa được ứng dụng trong thực tế. Thay vào đó, là xu hướng hình thành các tòa soạn tích hợp trong các cơ quan báo chí. Cụm từ “tích hợp” (convergent) vốn không mới. Các tập đoàn báo chí hoạt động trong nhiều lĩnh vực như báo in, phát thanh, truyền hình, phim ảnh từ lâu nay đã được gọi là các “convergence”. Nhưng khi báo trực tuyến phát triển, từ “tích hợp” mang thêm những ý nghĩa mới. Và từ góc độ tổ chức cơ quan truyền thông, để đáp ứng nhu cầu tin tức dồi dào cho ít nhất là hai sản phẩm báo chí (bản in và bản online), khái niệm “tòa soạn tích hợp” được nhắc đến thường xuyên hơn. Đó là nơi gặp gỡ của các loại hình truyền thông trong cùng một tòa soạn, thậm chí trong cùng một nhà báo, để tận dụng những sức mạnh khác nhau của cả báo in, báo hình lẫn báo mạng. Mô hình tòa sọa hội tụ đã làm thay đổi cách nhà báo tường thuật và cách độc giả tiếp nhận tin tức.
 

Đính kèm

Top