• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Đề Án Vai trò của chính quyền địa phương trong việc thực hiện các cam kết quốc gia trong khuôn khổ hợp tác tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng

phamlocblog

Cộng Tác Viên
#1
[h=2]Vai trò của chính quyền địa phương trong việc thực hiện các cam kết quốc gia trong khuôn khổ hợp tác tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng – báo cáo tóm tắt[/h]
[h=3]Thông tin đề tài:[/h]
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Hồng Nhung
[h=3]Nội dung đề tài:[/h]
Chương 1. Vai trò của chính quyền địa phương trong quá trình tự do hóa và liên kết kinh tế quốc tế dưới góc độ lý luận và pháp lý

1.1 Quá trình phi tập trung hóa ở các nước GMS và chức năng, nhiệm vụ của các chính quyền địa phương trong hoạt động liên kết kinh tế quốc tế
1.2 Hợp tác GMS, các cam kết quốc gia và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở các quốc gia thành viên
1.3 Xác định vai trò của các chính quyền địa phương trong việc thực hiện các cam kết quốc gia trong khuôn khổ hợp tác GMS

Chương 2. Hoạt động của các chính quyền địa phương trong việc thực hiện các cam kết của quốc gia trong khuôn khổ hợp tác GMS

2.1 Hoạt động lập kế hoạch và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các chính quyền địa phương
2.2 Hoạt động của các chính quyền địa phương trong việc thực hiện các hoạt động hợp tác trong Chương trình GMS của ADB
2.3 Hoạt động liên kết giữa các địa phương trong GMS
2.4 Đánh giá hoạt động của các chính quyền địa phương

Chương 3. Giải pháp phát huy vai trò của các chính quyền địa phương trong thực hiện các cam kết quốc gia trong khuôn khổ hợp tác GMS trong tương lai

3.1 Bối cảnh kinh tế thế giới và Đông Á đến năm 2020, xu hướng đô thị hóa, quản trị địa phương và những vấn đề đặt ra cho hợp tác GMS
3.2 Các giải pháp phát huy vai trò của chính quyền địa phương trong hợp tác GMS

Kết luận
Tài liệu tham khảo

[h=3]Lời Mở Đầu:[/h]
Ngày nay, tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế có nhiều chủ thể khác nhau – các chính phủ, các chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội và các cá nhân. Mỗi chủ thể nắm giữ vai trò nhất định. Quá trình tự do hóa kinh tế đã tạo điều kiện để các nước tiến hành phi tập trung hóa trong quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh tế. Trên cơ sở đó, hoạt động của chính quyền các địa phương được linh hoạt hơn, gắn kết tốt hơn với việc khai thác thế mạnh của địa phương và chủ động đề ra những kế hoạch hoạt động hợp lý. Thế nhưng, tất cả họ hoạt động trong một khung khổ chính sách thống nhất, do các chính phủ đề ra.
Hợp tác Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng là hoạt động hợp tác giữa chính phủ 6 nước trong tiểu vùng, bao gồm Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar và Việt Nam, với phương châm “Suy nghĩ ở cấp khu vực và hành động ở cấp địa phương” (thingking Regionally, Acting Locally). Điều đó hàm ý rằng các chính phủ thành viên có nhiệm vụ đưa ra các quan điểm, mục tiêu, xác định các lĩnh vực và chương trình hợp tác trọng điểm, xây dựng và ký kết các văn bản quy phạm pháp luật để điều tiết mối quan hệ hợp tác này, còn chính quyền các địa phương thì có nhiệm vụ thực hiện các cam kết đó.
 

Đính kèm

Top