• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tiểu Luận Vai trò của việt Nam đối với ASEAN trên lĩnh vực anh ninh-chính trị-ngoại giao

kundunvt3

<font color="#CD7F32"><b>Bronze Member</b></font>
#1
MỤC LỤC
MỤC LỤC .LỜI NÓI ĐẦU 3
NỘI DUNG . 5
1. Việt Nam gia nhập ASEAN xét từ góc độ an ninh-chính trị 5
2. Những đóng góp của Việt Nam trong lĩnh vực an ninh-chính trị-ngoại giao . 6
2.1. Thúc đẩy tiến trình thống nhất Đông Nam Á trong một tổ chức hợp tác khu
vực chung . 6
2.2. Tham gia tích cực vào các chương trình hợp tác sẵn có của ASEAN 8
2.3. Đóng góp quan trọng cho sự hình thành các sáng kiến, cơ chế hợp tác mới
của ASEAN . 10
2.4. Góp phần mở rộng quan hệ ngoại giao và hợp tác quốc tế của ASEAN với
các nước bên ngoài . 12
3. Những thuận lợi và thách thức mới đặt ra cho Việt Nam trên lĩnh vực an ninh-
chính trị-ngoại giao 12
3.1. Thuận lợi 12
3.2. Thách thức . 14
KẾT LUẬN . 15
LỜI NÓI ĐẦU
Sự kiện Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ bảy của Hiệp hội các
nước Đông Nam Á (ASEAN) vào ngày 28/7/1975 không chỉ đánh dấu một bước
ngoặt quan trong trong tiến trình hội nhập của Việt Nam mà còn là một dấu mốc
quan trọng trong lịch sử phát triển của Hiệp hội. Lần đầu tiên Việt Nam tham gia
một tổ chức khu vực có nội dung hợp tác phong phú, sâu rộng trên tất cả các lĩnh
vực như chính trị-an ninh, kinh tế và chuyên ngành. Sự kiện lịch sử quan trọng này
đã thể hiện rõ quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta trong việc triển khai đường lối
đối ngoại độc lập tự chủ, chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế,
đặc biệt là chính sách chủ động hội nhập khu vực và quốc tế theo đúng tinh thần của
Đại hội VII (1991). Việc Việt Nam gia nhập ASEAN cũng mở ra một trang mới của
lịch sử ASEAN. Đánh giá về sự kiện này, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Indonesia khi
đó nhấn mạnh: “Chúng ta vừa chứng kiến một sự kiện trọng đại trong niên sử của
ASEAN. Việc kết nạp Việt Nam vào gia đình ASEAN có ý nghĩa to lớn hơn nhiều,
chứ không phải chỉ là việc tăng số lượng thành viên từ sáu lên bảy”.
Mười bốn năm đã trôi qua kể từ ngày việc Nam đặt chân lên con tàu ASEAN.
Khoảng thời gian trên tuy chưa dài nhưng cũng đủ để đánh giá vai trò và những
đóng góp của Việt Nam đối với sự phát triển của ASEAN. Không ai có thể phủ
nhận vai trò tích cực của Việt Nam đối với ASEAN trong mọi lĩnh vực từ chính trị,
kinh tế đến hợp, văn hóa, xã hội. Tuy nhiên, trong bài viết này tôi chỉ xin tập trung
vào phân tích những đóng góp của Việt Nam đối với ASEAN trong lĩnh vực an
ninh-chính tri-ngoại giao. Trước khi đi vào đánh giá vai trò của Việt Nam trong lĩnh
vực này, bài viết sẽ phân tích bản chất của việc Việt Nam gia nhập ASEAN qua
lăng kính an ninh-chính trị, để từ đó thấy rõ hơn triển vọng vai trò của Việt Nam
trong lĩnh vực hợp tác này của ASEAN.
 
Top