• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Đề Án Văn hóa quản lý truyền thống và hiện đại. Thuộc đề tài Văn hóa, văn minh vì sự phát triển và tiến bộ xã hội

phamlocblog

Cộng Tác Viên
#1
[h=2]Văn hóa quản lý truyền thống và hiện đại.: Thuộc đề tài: Văn hóa, văn minh vì sự phát triển và tiến bộ xã hội[/h]
[h=3]Thông tin đề tài:[/h]
Chủ nhiệm đề tài: GS. Nguyễn Hồng Phong
[h=3]Nội dung đề tài:[/h]
[h=3]Phần một. Văn hóa quản lý trong xã hội truyền thống[/h]
Chương 1. Tư tưởng xã hội của Khổng giáo nguyên thủy
Chương 2. Quốc gia – Công hữu và tư hữu
Chương 3. Làng xã – Cá nhân và cộng đồng

[h=3]Phần hai. Truyền thống và hiện đại hóa và chủ nghĩa xã hội[/h]
Chương 1. Đông Á và công cuộc Duy tân
Chương 2. Công cuộc Duy tân đầu thế kỷ ở Việt Nam và mô hình Tây phương hóa
Chương 3. Sự kết hợp dân tộc và hiện đại và Chủ nghĩa xã hội

[h=3]Phần ba. Kiến nghị[/h]
[h=3]Lời Mở Đầu:[/h]
Công trình văn hóa quản lý – truyền thống và hiện đại ở Việt Nam là một tổng kết lịch sử tư tưởng chính trị về quản lý xã hội của Việt Nam trong quá khứ, nó tạo nên một truyền thống văn hóa lớn của dân tộc: Xây dựng đời sống cộng đồng và phát triển các quan hệ nhân văn.
Bước vào thế kỷ XX, xung đột văn hóa Đông Tây đã diễn quyết liệt ở Việt Nam ngay trong lòng chế độ thực dân, rồi chuyển thành một cuộc đối thoại văn hóa và tiếp biến văn hóa tích cực của Việt Nam với phương Tây. Nhờ ảnh hưởng của phong trào yêu nước kết hợp với tư tưởng canh tân nước nhà, các giải pháp phát triển đất nước đã được đề xuất:
- Giải pháp kết hợp dân tộc với hiện đại hóa theo mô hình dân chủ tư sản phương Tây – tư tưởng ánh sáng, được đề xuất vào những năm đầu thế kỷ.
- Giải pháp kết hợp dân tộc với hiện đại hóa theo mô hình xã hội chủ nghĩa Xô Viết được đề xuất từ những năm 30 của thế kỷ XX.
- Các giải pháp phát triển đất nước từ nay tùy thuộc vào khả năng giải quyết mối quan hệ giữa dân tộc, hiện đại hóa và chủ nghĩa xã hội.
Hiện nay Việt Nam đã có một sự lựa chọn dũng cảm có tính lịch sử. Vận dụng phương thức phát triển của nền kinh tế thị trường để năng động hóa nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng và phục vụ cho chủ nghĩa xã hội.
Đây là một thách thức lịch sử và là nhiệm vụ sáng tạo. Đáp ứng cho thách thức này với Việt Nam tùy thuộc vào khả năng thống nhất được truyền thống (dân tộc) với hiện đại hóa (Tây Phương) và Chủ nghĩa xã hội.
 

Đính kèm

Top