• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Đề Án Văn hóa, văn minh vì sự phát triển và tiến bộ xã hội

phamlocblog

Cộng Tác Viên
#1
[h=2]Văn hóa, văn minh vì sự phát triển và tiến bộ xã hội – báo cáo tóm tắt[/h]

[h=3]Nội dung đề tài:[/h]
[h=3]Phần thứ nhất. Tổ chức, hoạt động và những kết quả chủ yếu của chương trình KH-NC cấp nhà nước KX.06 “Văn hóa văn minh vì sự phát triển và tiến bộ xã hội[/h]
I. Tình hình tổ chức
II. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu
III. Hệ thống đề tài
IV. Cơ quan chủ trì, phối hợp, lực lượng tham gia
V. Những sản phẩm chủ yếu và những kết quả chính đã đạt được của chương trình
VI. Về kinh phí

[h=3]Phần thứ hai. Báo cáo tóm tắt nội dung nghiên cứu và những đóng góp của chương trình[/h]
I. Mục tiêu của chương trình
II. Nội dung của chương trình
III. Đóng góp của chương trình

[h=3]Kiến nghị giải pháp[/h]
[h=3]Lời Mở Đầu:[/h]
Lâu nay các khái niệm văn hóa, văn minh, phát triển và tiến bộ xã hội được coi như những khẩu hiệu, những lời nói hoặc là cùng lắm thì cũng chỉ là những thuật ngữ mang tính học thuật cao xa, một thứ đồ trang sức, ít có liên quan thiết thân tới vận mệnh của cộng đồng dân tộc. Vì vậy hiện nay nhận thức về các khái niệm này còn mơ hồ và chưa bao giờ chúng được đặt thành những vấn đề nghiên cứu nghiêm túc để rồi được tổng kết, phát triển lên thành những vấn đề lý luận định hướng đi cho xã hội về văn hóa.
Từ thực tế đó, chương trình nhằm làm sáng tỏ thực chất nội dung các khái niệm văn hóa, văn minh, sự phát triển và tiến bộ xã hội cùng hệ thống những vấn đề có liên quan để từ đó xác lập một hệ quan điểm và phương pháp luận về vai trò mang tính chất quyết định của văn hóa, văn minh đối với phát triển và tiến bộ xã hội, đặc biệt là đối với đất nước ta ngày nay và những thập kỷ tương lai, khẳng định sự đúng đắn của định hướng xã hội chủ nghĩa.
 

Đính kèm

Top