• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Đề Án Văn học với công cuộc đổi mới của đất nước

phamlocblog

Cộng Tác Viên
#1
[h=2]Văn học với công cuộc đổi mới của đất nước: Thuộc đề tài: Văn hóa, văn minh vì sự phát triển và tiến bộ xã hội[/h]
[h=3]Thông tin đề tài:[/h]
Chủ nhiệm đề tài: GS. Phong Lê
[h=3]Nội dung đề tài:[/h]
[h=3]Phần I. Tổng quan những vấn đề chung về đổi mới văn học[/h]
1. Khu vực 1
2. Khu vực 2
3. Khu vực 3
4. Khu vực 4
5. Khu vực 5
6. Khu vực 6

[h=3]Phần II. Văn học Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới và đổi mới văn học[/h]
1. Bản chất của đổi mới văn học
2. Về khu vực văn học Việt Nam hải ngoại
3. Vấn đề chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa trong văn học Việt Nam

[h=3]Phần III. Giao lưu, tiếp nhận và kinh nghiệm[/h]
1. Một số vấn đề lý luận và sáng tác văn nghệ ở Trung Quốc trong thời kỳ cải cách và mở cửa
2. Văn học Nga – Xô Viết – Cái nhìn mới
3. Văn học phương Tây – thương mại văn chương và văn chương thương mại
4. Phê bình văn học Pháp – và đổi mới văn học ở Việt Nam

[h=3]Lời Mở Đầu:[/h]
Văn học với công cuộc đổi mới đất nước trực tiếp nhìn nhận diện mạo chung của văn học trong ngót 10 năm sự nghiệp đổi mới, như một bộ phận trong bức tranh tổng quan về đời sống văn hóa – xã hội.
Định hướng của mục tiêu nghiên cứu là đổi mới gắn với phát triển và tiến bộ xã hội. Hướng quan tâm là sự phát triển. Đổi mới chính là cơ sở vững chắc cho phát triển. Diện mạo và tiến trình đổi mới như đang diễn ra hôm nay là nhằm thoát ra khỏi thế bất bình thường, và có mặt chật hẹp, để trở về với quy luật tự nhiên, với xu thế mở của sự giao lưu.
Từ sự nghiệp đổi mới phải nhằm vào sự phát triển, và có phát triển thì đổi mới mới vững chắc được. Phát triển là mục tiêu; phát triển là thế nào, theo hướng nào, phụ thuộc vào những nhân tố nào, cần những điều kiện gì? Đó là các vấn đề cần nghiên cứu.
 

Đính kèm

Top