• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Đề Án Việc làm của nông dân trong quá trình CNH, HĐH vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2020

phamlocblog

Cộng Tác Viên
#1
[h=2]Việc làm của nông dân trong quá trình CNH, HĐH vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2020[/h]
[h=3]Thông tin đề tài:[/h]
Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Minh Ngọc

[h=3]Nội dung đề tài:[/h]
[h=3]Phần I. Một số vấn đề lý luận và các nhân tố ảnh hưởng đến việc làm của nông dân vùng ĐBSH trong quá trình CNH[/h]
I. Một số vấn đề lý luận
II. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc làm của nông dân vùng đồng bằng sông Hồng

[h=3]Phần II. Thực trạng việc làm vùng ĐBSH 2000-2007 tác động của CNH, HĐH đến biến đổi cơ cấu việc làm[/h]
I. Tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến việc làm vùng ĐBSH

[h=3]Phần III. Một số định hướng và khuyến nghị chính sách nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nông dân vùng ĐBSH trong thời gian tới[/h]
1. Việc làm của nông dân trong quá trình CNH, HĐH vùng ĐBSH giai đoạn tới
2. Một số định hướng giải quyết việc làm cho nông dân vùng Đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn tới
3. Một số khuyến nghị chính sách giải quyết việc làm cho nông dân vùng ĐBSH trong giai đoạn tới

[h=3]Kết luận[/h]
[h=3]Lời Mở Đầu:[/h]
Trong những năm đầu của thế kỷ XXI, Việt Nam đã có những bước chuyển hết sức quan trọng trong quá trình đổi mới với xu thế phát triển của thời đại và gia nhập WTO. Những dòng vốn đầu tư nước ngoài đổ vào Việt Nam ngày càng lớn đã góp phần thúc đẩy tiến trình CNH, HĐH đất nước càng mạnh mẽ hơn. Cùng với CNH, sự phát triển của các đô thị đã dẫn đến những biến đổi về phân bố các lực lượng sản xuất trong toàn bộ đã dẫn đến những biến đổi về phân bố các lực lượng sản xuất trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Theo quy luật, quá trình đô thị hóa kích thích sự tăng trưởng và phát triển của các vùng lãnh thổ xung quanh thông qua quá trình phân bố lại các cơ sở kinh tế, lan truyền tiến bộ công nghệ, văn hóa, xã hội; tăng việc làm và nâng cao trình độ dân trí trong vùng; phát triển các ngành sản xuất đáp ứng nhu cầu đầu vào của công nghiệp và các ngành dịch vụ; cung cấp kết cấu hạ tầng tốt hơn cho sản xuất và đời sống; thu hút vốn đầu tư trong nước và quốc tế Tuy nhiên, với đặc thù Việt Nam, quá trình phát triển của CNH, đô thị hóa trong thời gian qua đã làm sâu sắc thêm tính chất nhị nguyên của nền kinh tế: đó là khu vực công nghiệp đã có tốc độ tăng trưởng cao trong khi nông nghiệp vẫn còn là nền sản xuất kém hiệu quả với năng suất thấp; bộ mặt của đô thị đã có nhiều khởi sắc, trong khi khu vực nông thôn hầu như chuyển biến rất chậm chạp và khoảng cách phát triển giữa thành thị - nông thôn ngày càng doãng rộng. Khu vực nông thôn đang phải đương đầu với rất nhiều thách thức trong quá trình phát triển, đặc biệt là tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm của nông dân ngày càng gia tăng. Đây là vấn đề đòi hỏi sự nỗ lực và quan tâm của Chính phủ và toàn xã hội.
Có thể nói, cho đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến các khía cạnh khác nhau về nguồn nhân lực, về vấn đề lao động – việc làm, về CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cũng đã thực thi nhiều biện pháp, chính sách và đầu tư không ít tiền của thông qua các chương trình hỗ trợ về việc làm và XĐGN cho khu vực nông nghiệp và nông thôn. Tuy nhiên, vấn đề việc làm, thu nhập của người nông dân hầu như có rất ít chuyển biến và ngày càng trở nên trầm trọng ở một số vùng của đất nước và đang phải đối mặt với nhiều thách thức mới.
 

Đính kèm

Top