• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tiểu Luận Việt Nam và cân bằng Xô-Trung

kundunvt3

<font color="#CD7F32"><b>Bronze Member</b></font>
#1
TÓM TẮT
Mâu thuẫn Xô - Trung đối với đường lối kháng chiến và chính sách đối ngoại của
VNDCCH trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước là một trong những vấn đề
nổi bật trong những nghiên cứu về chính sách đối ngoại của các học giả. Vấn đề này bao
hàm nhiều nội dung rộng lớn, bài tiểu luận không có tham vọng trình bày mọi khía cạnh
của nó mà tập trung phân tích đánh giá mâu thuẫn Xô – Trung về đường lối đánh – đàm
của cách mạng Việt Nam cùng với những tác động của nó. Với định hướng đó, đầu tiên
chúng tôi sẽ đi vào trình bày khái quát mâu thuẫn Xô – Trung đi từ nguyên nhân, các khía
cạnh bộc lộ của nó. Trên cơ sở nêu lên các nhân tố khách quan và chủ quan chúng tôi
khẳng định các động thái trong mâu thuẫn Xô – Trung có tác động không nhỏ đến đường
lối kháng chiến và chính sách dối ngoại của VNDCCH. Vậy, sự tác động đó như thế nào,
chúng tôi phân tích, đánh giá từ hai mặt: thuận lợi và khó khăn. Mở rộng vấn đề, bài tiểu
luận đưa ra ý kiến mang tính tham khao khi đề cập đến nhận định trong một số trường
hợp, đường lối chính sách của Việt Nam có nên điều chỉnh? Cuối cùng, chúng tôi tổng
kết lại những vấn đề đã trình bày, đồng thời nêu lên những bài học của công tác đối ngoại
thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
LỜI NÓI ĐẦU
Cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Việt Nam đã qua đi gần nửa thế kỷ nay với thắng lợi thuộc
về nhân dân Việt Nam. Thắng lợi ấy có được trong nhiều nhân tố phải kể đến đường lối
cách mạng đúng đắn của Đảng, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Cách mạng Việt
Nam trên hành trình tìm ra đường lối cách mạng đúng đắn ấy đã tốn không ít thời gian,
công sức và cả máu xương để rồi rút ra kết luận: đánh Mỹ và đánh bằng chiến lược vừa
đánh vừa đàm, tức là kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh ngoại giao. Xét từ góc độ
quan hệ quốc tế, cuộc chiến Việt Nam chống Mỹ là một cuộc đụng độ lịch sử, là “chảo
lửa” tập trung các mâu thuẫn của thế giới. Đó không chỉ là mâu thuẫn giữa hai phe
CNXH và TBCN có tính chủ đạo trong chiến tranh lạnh; mà ngay trong bản thân khối
XHCN, mâu thuẫn giữa hai “ông lớn” Liên Xô- Trung Quốc cũng hết sức gay gắt. Vấn
đề được đặt ra là tại sao có mâu thuẫn ấy, bản chất và sự tác động của nó ra sao đến
đường lối kháng chiến và chính sách đối ngoại của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong
giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước?

NỘI DUNG CHÍNH
I. Mâu thuẫn Xô - Trung
1. Nguyên nhân:
Trên thực tế khu vực Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng không phải là khu
vực ảnh hưởng truyền thống của Liên Xô nhưng lại là khu vực ngoại vi có truyền thống
chịu ảnh hưởng sâu sắc của Trung Quốc. Bởi vậy, trong giai đoạn đầu khi chiến tranh xảy
ra ở khu vực này Liên Xô dường như không mấy mặn mà với cách mạng Việt Nam, trong
khi Trung Quốc lại rất quan tâm đến vấn đề này. Song mâu thuẫn về chiến lược đánh -
đàm của cách mạng Việt Nam giữa Liên Xô và Trung Quốc vẫn xảy ra vì: Thứ nhất, cả hai đều là những nước lớn trong phe xã hội chủ nghĩa. Do đó, Liên Xô và
Trung Quốc luôn mang tư tưởng anh cả, có vai trò giúp đỡ định hướng cho các nước xã
hội chủ nghĩa khác. Tuy nhiên, sự tồn tại đồng thời của hai “ông lớn” trong cùng một
phạm vi ảnh hưởng không khỏi dẫn đến sự cạnh tranh lẫn nhau, trong đó mâu thuẫn về
đường lối kháng chiến của cách mạng Việt Nam chỉ là một biểu hiện nhỏ trong sự cạnh
tranh gay gắt ấy.
Thứ hai, sau khi Stalin mất (năm 1953) giới cầm quyền của Liên Xô có những thay đổi
lớn về tư tưởng, phê phán chủ nghĩa cá nhân của Stalin đồng thời nêu cao khẩu hiệu
“chung sống hòa bình” với các nước tư bản. Trong khi đó, giới cầm quyền Trung Quốc
vốn đã không yên phận khi núp dưới bóng người khổng lồ Liên Xô đã bác bỏ khẩu hiệu
“chung sống hòa bình”, cho rằng Liên Xô đã phản bội cách mạng. Do đó, khi Mỹ tiến
hành chiến tranh xâm lược Việt Nam, Trung Quốc đã nêu cao khẩu hiệu ủng hộ nhân dân
Việt Nam chống Mỹ cũng như không phản đối Việt Nam dùng vũ lực đánh Mỹ, tuy nhiên
Trung Quốc cũng nhấn mạnh biện pháp vũ lực chỉ nên dùng ở phạm vi nhỏ, trong thời
gian dài.
 
Top