• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Xây dựng chương trình tìm kiếm file dựa trên nội dung sử dụng thư viện Lucene

#1
Xây dựng chương trình tìm kiếm file dựa trên nội dung sử dụng thư viện Lucene.
Tính năng chính:
- Tạo index cho nội dung file trong thư mục cho trước.
- Xây dựng form tìm kiếm hỗ trợ tìm dạng AND OR WILDCARD
o Hello AND bye
o Java OR PHP
o Ja*
- Xuất kết quả cho biết các file tìm thấy
- Cho phép xem nội dung file bằng cách click vào kết quả tìm kiếmXây dựng chương trình tìm kiếm file dựa trên nội dung sử dụng thư viện Lucene.
Tính năng chính:
- Tạo index cho nội dung file trong thư mục cho trước.
- Xây dựng form tìm kiếm hỗ trợ tìm dạng AND OR WILDCARD
o Hello AND bye
o Java OR PHP
o Ja*
- Xuất kết quả cho biết các file tìm thấy
- Cho phép xem nội dung file bằng cách click vào kết quả tìm kiếm
 

Đính kèm

Top