• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Luận Văn Xây Dựng Hệ Thống Mobile Payment Trên 3G

phamlocblog

Cộng Tác Viên
#1
[h=2]Nghiên Cứu, Xây Dựng Hệ Thống Mobile Payment Trên 3G[/h]
Mục Lục

[h=3]Chương 1. Tổng quan về mobile Payment[/h]1.1 Giới thiệu về hệ thống mobile Payment
1.2 Các yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống mobile Payment
1.3 Một số giải pháp công nghệ mobile Payment

[h=3]Chương 2. Một số vấn đề về bảo mật cho hệ thống Mobile Payment trên 3G[/h]2.1 Tổng quan về bảo mật 3G
2.2 Yêu cầu an toàn và bảo mật hệ thống MP trên 3G
2.3 Nghiên cứu một số giải pháp bảo mật hệ thống MP trên 3G

[h=3]Chương 3. Đề xuất xây dựng hệ thống Mobile Payment trên 3G[/h]3.1 Đặt bài toán
3.2 Đề xuất mô hình Mobile Payment trên 3G cho tiết kiệm Bưu điện

Mở Đầu

Nhu cầu thanh toán của khách hàng trong khi di chuyển là có thực, Các nhà cung cấp dịch vụ di động tại Việt Nam đã cung cấp dịch vụ di động trên 3G, vùng phủ sóng rộng, số lượng người sử dụng điện thoại đi động cao. Các yêu cầu về kỹ thuật công nghệ, đặc biệt là vấn đề bảo mật trên mạng 3G đã được đảm bảo và an toàn hơn. Nhiều giải pháp, thiết bị, hạ tầng cho lĩnh vực thanh toán dựa trên Mobile Payment được phát triển và giới thiệu, nhiều mô hình kinh doanh Mobile Payment được đưa ra, tạo ra sự đa dạng trong việc cung cấp dịch vụ. Phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đã được phát triển rất mạnh tại nhiều nước, được các chính phủ khuyến khích sử dụng và được rất nhiều tổ chức áp dụng, do đó việc thanh toán dựa trên điện thoại di động sẽ là một kênh thanh toán không dùng tiền mặt có nhiều tiềm năng để phát triển, có thể là xu hướng trong thời gian tới. Việt Nam có thể coi là thị trường có tiềm năng rất lớn để khai thác các dịch vụ thanh toán di động. Việc cung cấp các giải pháp thanh toán trên điện thoại di động cho khách hàng là hết sức cần thiết.
Về mặt pháp lý, Chính phủ đã ban hành Luật thanh toán điện tử và có những nghị định và văn bản khung hướng dẫn thực hiện dịch vụ thanh toán. Từ những phân tích trên, tác giả thấy rằng dịch vụ thanh toán di động nói chung và dịch vụ thanh toán di động trên 3G nói riêng có rất nhiều tiềm năng và điều kiện thuận lợi để phát triển, có thể nói là rất khả thi tại Việt Nam trong thời điể hiện tại và cần được nghiên cứu chuyên sâu hơn để
có thể ứng dụng rộng rãi trong đời sống. Tuy nhiên, vẫn còn đó những vấn đề an ninh, bảo mật, cần được nghiên cứu chuyên sâu và giải quyết triệt để là cho cho hệ thống thanh toán di động an toàn hơn, thông minh hơn, hiệu quả hơn và có thể thay thế các loại thanh toán khác. Tác giả thấy rằng việc chọn đề tài “Nghiên cứu, xây dựng hệ thống Mobile Payment trên 3G” để nghiên cứu trong luận văn thạc sỹ kỹ thuật của mình sẽ là hướng đi đúng đắn và thiết thực, có tính khả thi cao, có ý nghĩa về mặt lý thuyết và ứng dụng thực tế.
Trong khuôn khổ và giới hạn của luận văn, tác giả sẽ tập trung tìm hiểu những vấn đề bảo mật hệ thống thanh toán di động, đặc biệt đi sâu vào phân tích những vấn đề và giải pháp liên quan đến bảo mật mạng 3G và bảo mật cho Hệ thống thanh toán di động trên 3G. Về phương pháp nghiên cứu sẽ tập trung tìm hiểu một số giải pháp công nghệ về bảo mật mạng 3G và bảo mật hệ thống Mobile Payment trên 3G để tìm ra được những điểm mạnh, điểm yếu và hạn chế bảo mật của mỗi giải pháp, từ đó đề xuất và lựa chọn giải pháp bảo mật phù hợp nhất, có tính khả thi cao nhất đối với hệ thống Mobile Payment trên 3G.
 

Đính kèm

Top