• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tiểu Luận Xử lí vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thực trạng năm 2013 (8đ)

deadreturn

Thành Viên Mới
#1
MỤC LỤC
1. Khái quát vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán. 1
1.1 Khái niệm và đặc điểm của vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán 1
1.1.1 Khái niệm 1
1.1.2 Đặc điểm 1
1.2 Các quy định của pháp luật về vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán. 2
1.2.1 Các loại vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán. 2
1.2.2 Vấn đề xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán. 4
2. Thực tế vấn đề vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán trong năm 2013. 6
2.1. Các hình thức vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán thường thấy. 6
2.2. Thực tế hoạt động xử lý các vi phạm về lĩnh vực chứng khoán phát sinh trong năm 2013 của Ủy ban chứng khoán nhà nước. 7
3. Đánh giá và quan điểm của nhóm về các vi phạm cũng như quá trình xử lí của Ủy ban chứng khoán nhà nước đối với các vi phạm. 10
4. Một số kiến nghị cơ bản nhằm khắc phục các vi phạm 11
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 12
 
Top