• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Đề Án Xung đột xã hội và đồng thuận xã hội trong quá trình phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội cơ sở lý luận và thực tiễn

phamlocblog

Cộng Tác Viên
#1
[h=2]Xung đột xã hội và đồng thuận xã hội trong quá trình phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội: cơ sở lý luận và thực tiễn[/h]
[h=3]Thông tin đề tài:[/h]
Chủ nhiệm đề tài: GS.TS Võ Khánh Vinh
[h=3]Nội dung đề tài:[/h]
[h=3]Phần I. Những vấn đề về xung đột xã hội[/h]
Chương I. Lịch sử và lý luận về xung đột xã hội trong quá trình phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội

1. Lịch sử về xung đột xã hội
2. Lý luận về xung đột xã hội trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội

Chương II. Thực tiễn xung đột xã hội trong quá trình phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay

1. Tình hình xung đột xã hội ở nước ta hiện nay
2. Nguyên nhân của xung đột xã hội ở nước ta hiện nay
3. Thực tiễn giải quyết và phòng ngừa xung đột xã hội ở nước ta hiện nay

Chương III. Các quan điểm và giải pháp phòng ngừa, giải quyết xung đột xã hội ở nước ta hiện nay

3.1 Các quan điểm phòng ngừa và giải quyết xung đột xã hội ở nước ta hiện nay
3.2 Các giải pháp phòng ngừa và giải quyết xung đột xã hội ở nước ta hiện nay

[h=3]Phần II. Những vấn đề về đồng thuận xã hội[/h]
Chương I. Lý luận về đồng thuận xã hội trong quá trình phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội

1. Những vấn đề lý luận chung về đồng thuận xã hội
2. Cơ cấu,, phân loại và hình thức biểu hiện của đồng thuận xã hội
3. Mối quan hệ và sự tác động của một số yếu tố xã hội đối với đồng thuận xã hội

Chương II. Thực tiễn đồng thuận xã hội trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội

1. Khái quát chung về thực trạng đồng thuận xã hội ở Việt Nam xã hội và quản lý phát triển xã hội
2. Nguyên nhân của thực trạng đồng thuận xã hội ở Việt Nam hiện nay

Chương III. Các quan điểm, giải pháp xây dựng, củng cố và phát triển đồng thuận xã hội trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội

1. Hệ thống các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng, củng cố và phát triển đồng thuận xã hội
2. Hệ thống các giải pháp xây dựng, củng cố và phát triển đồng thuận xã hội

[h=3]Lời Mở Đầu:[/h]
Từ những phân tích tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài, có thể khẳng định rằng việc nghiên cứu một cách cơ bản, toàn diện, có hệ thống vấn đề về xung đột xã hội và đồng thuận xã hội có ý nghĩa quan trọng, rất cần thiết đối với sự phát triển xã hội và quản lý quá trình phát triển đó. Bởi lẽ, việc giải quyết các xung đột xã hội không ngừng nảy sinh trong đời sống xã hội, tạo ra sự đồng thuận xã hội chính là động lực thúc đẩy phát triển xã hội. Việc chậm giải quyết, giải quyết không đúng các xung đột xã hội sẽ cản trở thậm chí triệt tiêu sự phát triển của xã hội trong những giai đoạn nhất định.
Thực tiễn trên thế giới ngày nay cho thấy, việc giải quyết không tốt các mâu thuẫn, xung đột giữa các quốc gia, các dân tộc, các tôn giáo đang là những trở ngại lớn cho hòa bình, ổn định và phát triển chung toàn cầu cũng như của từng khu vực. Một trong những nguyên nhân quan trọng gây ra những khủng hoảng về kinh tế, đói nghèo, bệnh tật trên thế giới hiện nay là những xung đột trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội trên thế giới.
Ở nước ta hiện nay, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đã đem lại cho chúng ta nhiều thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa – giáo dục. Tuy nhiên, trên con đường đổi mới, chúng ta còn phải vượt qua nhiều khó khăn, thử thách lớn, chẳng hạn: nước ta chưa thoát hẳn ra khỏi ngưỡng cửa của sự nghèo nàn, tăng trưởng kinh tế chưa ổn định và bền vững, tỷ lệ thất nghiệp còn cao; chính sách đổi mới và mở cửa bên cạnh những tích cực cũng làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp như phân tầng xã hội, phân hóa giàu nghèo, tệ nạn xã hội và tham nhung gia tăng; lối sống ích kỷ cùng với những thói hư, tật xấu đang có nguy cơ lan mạnh.
 

Đính kèm

Top